Menu

STOWARZYSZENIE SZKOLNEJ TURYSTYKI ROWEROWEJ

Informacje

Stowarzyszenie Szkolnej Turystyki Rowerowej „Rowerowe Siedliniaki” zostało utworzone z inicjatywy rodziców i nauczycieli w maju 2022 roku.
Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest:

  • popularyzowanie turystyki rowerowej na terenie Gminy Płońsk, sąsiednich Gmin, a także na terenie całej Polski, poznanie otaczającej przyrody, krajobrazów i miejscowości, zwiedzanie obiektów kulturalnych, zapoznanie z przeszłością historyczną danego regionu;
  • zdobywanie i kształtowanie kondycji sportowej
  • wypracowanie samodzielności, zaradności, szacunku do historii regionu,
  • rozwijanie umiejętności współżycia w zespole i aktywności społecznej, obcowanie z ludźmi i przyrodą, przyswajanie umiejętności aktywnego wypoczynku i zasad higieniczna – zdrowotnych podczas wycieczek;
  • tworzenie warunków dla rozwoju i realizacji rowerowych zawodów na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim.

Kim jesteśmy?

Tu można znaleźć najważniejsze informacje o nas.

W skrócie

Stowarzyszenie zostało utworzone z inicjatywy rodziców i nauczycieli w maju 2022 roku. Zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000970609 (SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS, 90-928 ŁÓDŹ, UL. POMORSKA 37). Dla podmiotu STOWARZYSZENIE SZKOLNEJ TURYSTYKI ROWEROWEJ „ROWEROWE SIEDLINIAKI” dokonano wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Fundacji i Innych Organizacji Społecznych lub Zawodowych: Numer pozycji rejestru (numer KRS) 0000970609 Data dokonania wpisu 10.05.2022r. […]

Wsparcie

Działalność Stowarzyszenia jest możliwa dzięki zaangażowaniu jego członków oraz ofiarności sponsorów i darczyńców. Zwracamy się z ogromną prośbą o wparcie naszych działań poprzez przekazanie środków finansowych na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Zapewniamy, że Państwa pomoc zostanie właściwie spożytkowana. Nr konta na który można dokonywać wpłat: 87 1240 3477 1111 0011 1902 7047 PRZEKAŻ NAM 1,5 % PODATKU! Szanowni Państwo, wypełniając PIT z rozliczeniem za […]

Kontakt

Dane adresowe: ul. Jana Pawła II 12, Siedlin, 09-100 Płońsk e-mail: rowerowe.siedliniaki@op.pl tel: 236623148

Aktualności

Podziękowanie za1,5% podatku przekazanego w 2023r.

Podziękowanie za1,5% podatku przekazanego w 2023r.

Cztaj dalej Zostaw komentarz
Rajd rowerowy do Cieksyna – zapraszamy do udziału!

Rajd rowerowy do Cieksyna – zapraszamy do udziału!

Zapraszamy do udziału!!!

Cztaj dalej Zostaw komentarz
Podziękowanie dla Banku Spółdzielczego w Płońsku

Podziękowanie dla Banku Spółdzielczego w Płońsku

https://www.canva.com/design/DAFjQg6Rhsg/fzC_57MAlEReEqClWa7CiQ/view?utm_content=DAFjQg6Rhsg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

Cztaj dalej Zostaw komentarz

Naucz się jeździć na rowerze. Nigdy tego nie pożałujesz (Mark Twain)

Za każdym razem, gdy widzę dorosłego na rowerze, nie martwię się o przyszłość ludzkości (H.G. Welles)

Życie jest jak jazda na rowerze. Żeby utrzymać równowagę musisz się poruszać naprzód (Albert Einstein)