Menu

STOWARZYSZENIE SZKOLNEJ TURYSTYKI ROWEROWEJ

Informacje

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie 1,5 % rocznego podatku za rok 2023 na Stowarzyszenie Szkolnej Turystyki Rowerowej „ROWEROWE SIEDLINIAKI”.                                      

Początek roku to czas nowych postanowień i planów. Wiele pomysłów chcemy także wdrożyć w naszym stowarzyszeniu.

Chcielibyśmy stworzyć najlepsze warunki do rozwijania pasji i  zainteresowań związanych z turystyką rowerową.

Aby przekazać 1, 5 %  należy w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) odnaleźć rubrykę zatytułowaną „Wniosek o przekazanie 1, 5 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego” i w rubryce „Numer KRS” wpisać numer 0000270261. W rubryce obok należy wpisać kwotę odpisu 1, 5%.

WAŻNE!!!!  W punkcie CEL SZCZEGÓŁOWY wstaw: SSTR SIEDLINIAKI 11657

 Z góry dziękujemy za Państwa zrozumienie i ofiarność.

 

Stowarzyszenie Szkolnej Turystyki Rowerowej „Rowerowe Siedliniaki” zostało utworzone z inicjatywy rodziców i nauczycieli w maju 2022 roku.
Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest:

  • popularyzowanie turystyki rowerowej na terenie Gminy Płońsk, sąsiednich Gmin, a także na terenie całej Polski, poznanie otaczającej przyrody, krajobrazów i miejscowości, zwiedzanie obiektów kulturalnych, zapoznanie z przeszłością historyczną danego regionu;
  • zdobywanie i kształtowanie kondycji sportowej
  • wypracowanie samodzielności, zaradności, szacunku do historii regionu,
  • rozwijanie umiejętności współżycia w zespole i aktywności społecznej, obcowanie z ludźmi i przyrodą, przyswajanie umiejętności aktywnego wypoczynku i zasad higieniczna – zdrowotnych podczas wycieczek;
  • tworzenie warunków dla rozwoju i realizacji rowerowych zawodów na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim.

Kim jesteśmy?

Tu można znaleźć najważniejsze informacje o nas.

W skrócie

Stowarzyszenie zostało utworzone z inicjatywy rodziców i nauczycieli w maju 2022 roku. Zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000970609 (SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS, 90-928 ŁÓDŹ, UL. POMORSKA 37). Dla podmiotu STOWARZYSZENIE SZKOLNEJ TURYSTYKI ROWEROWEJ „ROWEROWE SIEDLINIAKI” dokonano wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Fundacji i Innych Organizacji Społecznych lub Zawodowych: Numer pozycji rejestru (numer KRS) 0000970609 Data dokonania wpisu 10.05.2022r. […]

Wsparcie

Działalność Stowarzyszenia jest możliwa dzięki zaangażowaniu jego członków oraz ofiarności sponsorów i darczyńców. Zwracamy się z ogromną prośbą o wparcie naszych działań poprzez przekazanie środków finansowych na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Zapewniamy, że Państwa pomoc zostanie właściwie spożytkowana. Nr konta na który można dokonywać wpłat: 87 1240 3477 1111 0011 1902 7047 PRZEKAŻ NAM 1,5 % PODATKU! Szanowni Państwo, wypełniając PIT z rozliczeniem za […]

Kontakt

Dane adresowe: ul. Jana Pawła II 12, Siedlin, 09-100 Płońsk e-mail: rowerowe.siedliniaki@op.pl tel: 236623148

Aktualności

Rajd rowerowy do „Leśniczówki Paryż” – zapraszamy!

Rajd rowerowy do „Leśniczówki Paryż” – zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy Na Rajd Rowerowy do Leśniczówki Paryż Dziękujemy Urząd Gminy w Płońsku Zadanie dofinansowane ze środków Gminy Płońsk w ramach konkursu ofert na realizację zadań w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2024r. Pod tytułem upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy – „Rajd Rowerowy do Leśniczówki Paryż”

Cztaj dalej Zostaw komentarz
🚴 IV Rajd Rowerowy im. Jerzego Radziwonki do Siedliska „Zielona Polana” w Skrzynkach

🚴 IV Rajd Rowerowy im. Jerzego Radziwonki do Siedliska „Zielona Polana” w Skrzynkach

W dniu 20 kwietnia 2024r. odbył się IV Rajd Rowerowy im. Jerzego Radziwonki do siedliska „Zielona Polana” w Skrzynkach. W rajdzie łącznie uczestniczyło 76 osób (uczniów, rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości). Zadanie zostało dofinansowane m.in. ze środków Powiatu Płońskiego – Starostwo Powiatowe w Płońskuw ramach konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku. Zaproszenie do udział w rajdzie przyjęli: Pan Dariusz […]

Cztaj dalej Zostaw komentarz
Zapraszamy na IV Rajd Rowerowy im. Jerzego Radziwonki – 20.04.2024r.

Zapraszamy na IV Rajd Rowerowy im. Jerzego Radziwonki – 20.04.2024r.

  Zadanie dofinansowane m.in. ze środków Powiatu Płońskiego,  w ramach konkursu ofert  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku.     Już wkrótce, 20 kwietnia 2024r., zapraszamy na IV Rajd Rowerowy im. Jerzego Radziwonki do siedliska „Zielona Polana” w Skrzynkach!!! Plakat  

Cztaj dalej Zostaw komentarz

Naucz się jeździć na rowerze. Nigdy tego nie pożałujesz (Mark Twain)

Za każdym razem, gdy widzę dorosłego na rowerze, nie martwię się o przyszłość ludzkości (H.G. Welles)

Życie jest jak jazda na rowerze. Żeby utrzymać równowagę musisz się poruszać naprzód (Albert Einstein)