Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz mieszkańców z terenu gminy – „Rajd rowerowy do Cieksyna”.
Stowarzyszenie Szkolnej Turystyki Rowerowej „Rowerowe Siedliniaki” otrzymało 7 000 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz mieszkańców z terenu gminy – „Rajd rowerowy do Cieksyna”.
 
23 lutego 2023r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy między Gminą Płońsk reprezentowaną przez Wójta Gminy Płońsk – Aleksandra Jarosławskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Płońsk – Agnieszki Wrońskiej a Stowarzyszeniem  Szkolnej Turystyki Rowerowej „Rowerowe Siedliniaki” reprezentowanym przez Dariusza Urbańskiego – Prezesa Zarządu.
Serdecznie dziekujemy!
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *