Menu

W skrócie

Stowarzyszenie zostało utworzone z inicjatywy rodziców i nauczycieli w maju 2022 roku. Zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000970609 (SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS, 90-928 ŁÓDŹ, UL. POMORSKA 37). Dla podmiotu STOWARZYSZENIE SZKOLNEJ TURYSTYKI ROWEROWEJ „ROWEROWE SIEDLINIAKI” dokonano wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Fundacji i Innych Organizacji Społecznych lub Zawodowych:

Numer pozycji rejestru (numer KRS) 0000970609

Data dokonania wpisu 10.05.2022r.

Działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd.

Podstawowe cele i metody działania stowarzyszenia określa jego statut.