Menu

Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia Szkolnej Turystyki Rowerowej „Rowerowe Siedliniaki”:

Dariusz Urbański – prezes  – dariusz.urbanski@wp.pl
Sylwia Radomska – zastępca prezesa – sylwiaradomska@op.pl
Angelika Łukasiewicz – sekretarz
Justyna Bartkowska – skarbnik – justyna.bartkowska@gazeta.pl
Małgorzata Sokołowska – członek komisji rewizyjnej
Monika Grąbczewska – członek komisji rewizyjnej – monagrabczewska@o2.pl