,,III Rajd Rowerowy im. Jerzego Radziwonki do Skarboszewa” – podpisanie umowy w ramach konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku.
Stowarzyszenie Szkolnej Turystyki Rowerowej „Rowerowe Siedliniaki” otrzymało 2 000 zł na zadanie ,,III Rajd Rowerowy im. Jerzego Radziwonki do Skarboszewa”.
Zadania dofinansowane ze środków Powiatu Płońskiego w ramach konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku.
16 lutego 2023r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy. Elżbieta Wiśniewska Starosta Powiatu Płońskiego oraz Wicestarosta Krzysztof Wrzesiński przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Anetty Klimkiewicz podpisali umowę z przedstawicielami  Zarządu Stowarzyszenia Szkolnej Turystyki Rowerowej „Rowerowe Siedliniaki” – p. Dariuszem Urbańskim i p. Justyną Bartkowską.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *