Umowa o rezalizację zadania publicznego pod tytułem „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy – „Rajd rowerowy do Leśniczówki Paryż oraz Bieg i Rajd Rowerowy dla Niepodległej 2024”.
Stowarzyszenie Szkolnej Turystyki Rowerowej „Rowerowe Siedliniaki” otrzymało 10 000 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy – „Rajd rowerowy do Leśniczówki Paryż oraz Bieg i Rajd Rowerowy dla Niepodległej 2024”.
 
2 lutego 2024r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy między Gminą Płońsk reprezentowaną przez Wójta Gminy Płońsk – Aleksandra Jarosławskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Płońsk – Agnieszki Wrońskiej a Stowarzyszeniem  Szkolnej Turystyki Rowerowej „Rowerowe Siedliniaki” reprezentowanym przez Dariusza Urbańskiego – Prezesa Zarządu.
Serdecznie dziękujemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *